ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalar tüm dünyada önemle takip edilmekte ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye enerji potansiyeli bakımından farklı ve zengin özelliklere sahiptir. Türkiye’de halen enerji üretimi için büyük oranda kullanılan fosil ve türevi enerji kaynaklarının kirletici emisyon değerlerinin çok yüksek olması hava kirliliği artırmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, alternatif enerji kaynaklarının kullanımının gerekliliği her geçen gün daha da arttığı görülmektedir. Bu gereksinime hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulabilmek için ülkemizde bu sektörde hizmet verecek nitelikli bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu programın temel amacı hızla gelişen dünyada artan nüfus ile birlikte fosil türevi enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, yenilenebilir (alternatif) enerji kaynaklarını bulma ve yönetme ihtiyacı duyulması gibi nedenlerden dolayı, alternatif enerji kaynaklarının sektördeki kullanım alanı ve bu kaynaklar için gerekli sistemlerin çalışması gibi konularda yüksek standartta bir eğitim sağlayarak öncelikle enerji sektörü olmak üzere, diğer sektörlerde de çalışabilecek nitelikli ve aktif ara elemanlar yetiştirmektir.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, sektör için gerekli olan her türlü bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakla birlikte üniversitemizin sağladığı kültürel aktivitelerle kendisini en iyi şekilde geleceğe hazırlayacaktır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Öğrencilerimiz Alternatif enerji kaynakları Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin;

  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektrik –Elektronik Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Fizik

bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.