COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROGRAMI

Coğrafi Bilgi Sistemleri; Her türlü coğrafi referanslı verinin ve bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi, işlenmesi ve yönetimi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasından oluşmuş sistemdir. Yüksekokulumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri programı ön lisans düzeyinde eğitim veren ülkemizin ilk ve tek örgün öğretim programı olma özelliğine sahiptir

Coğrafi Bilgi Sistemleri programı, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyumlu, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilecek, iş dünyasının istekleri doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısındaki teknik ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Güçlü akademik kadrosu sahip programımızın, bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler, yanında toplumun ve piyasaların değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir.

Veri ve bilginin hızla arttığı günümüzde, bilginin etkin, kolay ve verimli kullanılmasına duyulan ihtiyaç bilgi sistemlerinin geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Gelişen teknolojiye paralel olarak veri üretimi konusunda çalışabilecek ara eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri programından mezun olan öğrencilerimiz; Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile sağlık, alt yapı, arkeoloji, savunma, orman, elektrik, tarım, havacılık, meteoroloji, jeoloji, yeraltısuyu, barajlar ve göletler, yağmurlama ve damla sulama, petrol, maden gibi birçok sektörde görev alma imkânına sahiptirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fakültelerin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği, Coğrafya gibi pek çok lisans programında projeler kapsamında ya da ders olarak öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz Coğrafi Bilgi Sistemleri Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin;

  • Bilgisayar Bilimleri
  • Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri
  • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Bilgisayar-Enformatik
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

bölümlerinde lisans tamamlayabilirler.