ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Teknik bir program olmanın yapısı gereği, öğrencilerimiz derslerde aldıkları teorik bilginin yanı sıra yoğunlaştırılmış bir uygulamalı eğitimle becerilerini geliştirmektedirler. Yapılan projelerle derslere olan ilginin artması ve sektöre ilişkin piyasa bilgisinin güncel kalması sağlanmaktadır.
Sayısal Elektronik ve Analog Elektronik Laboratuarlarımızda uygulamalı çalışmalar sürerken Mikrodenetleyiciler ve Programlanabilir Lojik Denetleyiciler derslerinde yapılan projelerle mesleki derslerde gördükleri konular tatbiki olarak desteklenmektedir.

Atölyelerimiz, elektronik ve bilgisayar laboratuarlarımız, internet olanaklarımıza ek olarak yetkin ve genç akademik kadromuzla diğer okullardaki eşdeğer programlardan ayrılan Endüstriyel Elektronik Programımız verdiği mezunlarla sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanları yetiştirmektedir. Elektronik sektörünün en hızlı gelişme gösteren iş sahası olmasından hareketle her eğitim öğretim yılında gerek teorik gerekse uygulamalı anlamda gerekli değişiklikler müfredata uygulanmaktadır.

Meslek Yüksek Okullarının birer meslek edindirme kursundan çok ötesinde olması bilinciyle derslerimiz, mesleki konuların ötesinde, sosyal yaşama, insan ilişkilerine, pazarlamaya, girişimciğe yönelik içeriğiyle öğrencilerimizi ileriki kariyerlerine ve yaşama hazırlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda bölüm; sektörde hasıl olan ara eleman açığını en iyi şekilde doldurabilmek amacıyla yenileme ve büyüme çalışmalarına devam etmektedir.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin;

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Öğretmenliği
 • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
 • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
 • Enerji Öğretmenliği
 • Telekomünikasyon Mühendisliği
 • Telekomünikasyon Öğretmenliği
 • Uzay Mühendisliği

bölümlerinde lisans tamamlayabilirler.