.

Akademik Personel

Bilgisayar Kullanımı Bölümü
Bilgi Yönetimi Programı
Öğr. Gör. Abdurrahman ÖKTE (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Mustafa Mürsel ESKİCİ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı
Öğr. Gör. Handan Sabriye YILDIRIM
Öğr. Gör. İlhan UYSAL
Öğr. Gör. Leyla ÇIRAKOĞLU
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı
Öğr. Gör. Erkan ATALAY (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet KUTBAY
Web Tasarımı ve Kodlama Programı
Öğr. Gör. Ayhan ARISOY
Öğr. Gör. Kemal Sami ÖZTERİŞ
Öğr. Gör. Süleyman Kayra POLAT
Elektrik ve Enerji Bölümü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı
Dr. Öğr. Üyesi Ragıp YILDIRIM (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Durmuş TEMİZ
Öğr. Gör. Kazım KUMAŞ
Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı
Öğr. Gör. A.Alper YARIŞ
Öğr. Gör. Fatih YOLDAŞ
Öğr. Gör. Mustafa AYAN
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı
Doç. Dr. Ali Özhan AKYÜZ (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Onur İNAN
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı
Doç. Dr. Kerem HEPDENİZ (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AKSU
Öğr. Gör. Dr. Ayşe KONU
Tasarım Bölümü
Grafik Tasarım Programı
Doç. Fatıma TOKGÖZ GÜN (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Ayşe YILDIRIM
Moda Tasarım Programı
Dr. Öğr. Üyesi Bekir YİTİK
Öğr. Gör. Ayşegül HAMAMCI
Öğr. Gör. Sevil YILMAZ AYKUL
Ortak Zorunlu Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Öğr. Gör. Lütfi YILMAZ