.

Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Programı


Bölüm Hakkında: Grafik Tasarımı Önlisans Programı, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirme, ayrıca fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapabilen ara teknik elemanın yetişmesini sağlayarak, bu alanda duyulan istihdam açığını gidermeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş bilgisayar laboratuvarından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanılır.

Grafik Tasarımı Programının temel amacı; grafik tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırmacı ve yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamaktır. Programda yetişen grafik tasarımcıların kültürlü, toplumun estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktaran, imgelere akıl yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile yeni sentezlere ulaştıran kişiler olmaları hedeflenmektedir.

Programdan mezun olanlar "Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Bu mezunlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler. Program mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi; orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilir.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar 1.Öğretim için (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır. 2.Öğretim (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim için 385 TL ücreti bulunmaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

 

Moda Tasarımı Programı


Bölüm Hakkında: Moda hayati öneme sahip bir ilgi alanıdır. Giyim, Edebiyat, Müzik, Tiyatro, güzel sanatlar kadar çekici ve kabul edilebilir bir çalışma alanıdır ve günümüzde moda sosyal kültürel ve ekonomik açıdan vazgeçilmez bir fenomen haline gelmiştir. Yaşadığımız küresel dünyada sadece yerel olmaktan çıkarak tüm dünyadaki moda ve tasarım gelişmelerinden haberdar olmak durumundayız.

Evrensel bir dil ve evrensel bir iş olan moda ve tasarım alanında çalışanlar politikacı, sanatçı ve sporcular gibi gündemdedirler. Buradan hareketle kariyer seçme, kişisel ifade tarzı keşfetme, kimlik ortaya koyma ve tabı ki ekonomik alanda öne çıkma kaygılarının giderilmesi hedeflenerek, genç tasarımcın moda dünyasına girmeleri hedeflenmiştir.

Çağın gereklerine uygun tasarım anlayışı, ticaret anlayışı ve her türlü teknolojik ve kültürel altyapı ya sahip, hızlı ve doğru çözüm üretebilen kaliteli eleman yetiştirmek amaçlanmıştır. Algıları sürekli beslenen, hedefledikleri sektör de yer edinmek isteyen moda ve tasarım dünyasından haberdar olmak isteyen ve bu alanda meslek edinmeye gönüllü öğrencilere rehber olmak amacıyla açılan bu bölüm, öğrencinin giyim endüstrisinde çalışması için gerekli olan yetenekleri, becerileri teknikleri ve yönetimleri kazanmasını hedeflemektedir.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon teknolojisinin giyim dünyasında kat ettiği yol ve ülkemizin küçük çaplı konfeksiyonculuktan moda ve tasarım üreten bir ülke haline gelmesi gibi gelişmeler Tekstil bölümlerinin önemini arttırmaktadır. Ülke ekonomisine katkısı asla azımsanamaz olan tekstil sektörüne bilinçli, bilgi donanımlı mesleki vasıflı, teknolojik gelişmelerden haberdar bireyler yetiştirmek ve onların bu sektörde iş sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan tekstil bölümü hem teori olarak hem de uygulamalı olarak öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Üretim, tasarım, yenilik, yaratıcılık, sunuş, pazarlama gibi alanlarda bilgi sahibi olan öğrencilerin Tekstil sektörün de yer edinmeleri ve iş sahibi hedeflenmektedir. Hızla gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları hem teorik hem pratik beceri kazanmaları ve tekstil alanında nitelikli elaman olarak yer almaları sağlanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

 

akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel