.

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı


Bölüm Hakkında: Coğrafi Bilgi Sistemleri, mekâna yönelik bilgilerin de ele alındığı ve kapsam yönünden bilgi sistemleri içinde en hacimlisidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri; yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbiri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemini diğer veri tabanı sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, tüm verileri yeryüzündeki ait oldukları mekâna bağlı olarak depolaması ve bunlar arasında çok çeşitli mekânsal ilişkilendirmeler, yani çeşitli analizler yapılabilmesine imkân tanımasıdır.

Araştırmalar Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İş dünyası,  Ekonomik kalkınma, Eğitim yönetimi, Mühendislik, Tesis yönetimi, Altyapı yönetimi, Lojisitik dağıtım yönetimi, Maden tarama/çıkarma, Savunma, Petrol arama, Politik yönetim, Kamu sağlığı, Kamu emniyeti, Toplu ulaşım, Basın ve medya, Emlak bilgi yönetimi, Yenilebilir kaynak yönetimi, Araştırma, Ölçme, haritalama ve veri dönüşümü, Bölge ve şehir planlama gibi 21 farklı kullanıcı grubu tarafından aktif olarak kullanılmakta olduğunu göstermektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temelleri matematik, istatistik, veri tabanları, topoğrafya, fotogrametri, uzaktan algılama, görüntü işleme, bilgisayar grafik, bilgisayar geometri, kartografya ve görselleştirme gibi alanlardan oluşmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi programının amacı kamu ve özel kuruluşlara, karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir. Program, çalışma alanının teorik ve pratik öğretilerini kapsamayı ve öğrencilerine, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında yetiştirmeyi, öğrencileri bu alanlarda araştırma yapma yeteneği ile donatmayı amaçlar.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ön lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamuda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Program mezunlarımız Tapu ve Kadastro, Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar, Ormancılık Uygulamaları, Tarım Uygulamaları, Şehir Planlama ve Kıyı Yönetimi gibi alanlarda çalışan kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Başta Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların yanı sıra, özellikle belediyeler ve diğer yerel yönetim birimlerinde mekânsal veri üretilmesi ve altyapı verilerinin işlenmesi konusunda çalışma olanağına sahip olunabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel