.

Elektrik ve Enerji Bölümü

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı


Bölüm Hakkında: Rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı tüm dünyada ve Türkiye’de hızla artmaktadır. Bu artış, beraberinde bu sektörde çalışacak teknik eleman talebindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman talebini karşılamak için ABD ve AB ülkelerinde birçok üniversite 2 yıllık ön lisans ve beceri odaklı sertifika programları açılmış ve binlerce kişinin alternatif enerji sektöründe istihdamını sağlamıştır.

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus ise, çeşitli alanlarda alınacak tedbirler ve verimli enerji kullanımlarıyla her yıl milyar dolarlarla ifade edilebilecek tasarruflar yapılabileceğinin ve birincil enerji kaynakları açısından büyük bir dış bağımlılığı bulunan Türkiye’de arz güvenliğine önemli bir katkı sağlanabileceğinin bilinmiyor oluşudur. Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir diğer husustur.

Söz konusu programla ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi mezunları, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak geniş iş alanları bulabiliyor. Mezunlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), PİGM, MTA, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), DSİ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ’ta çalışabilirler. Bunun dışında, ülkede biyoyakıt, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapan özel sektörde de iş bulma olanaklarına sahip oluyorlar.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

 

Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı


Bölüm Hakkında: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı, Meslek Yüksekokulumuzda 2019-2020 eğitim öğretim yılında ELEKTRİK ve ENERJİ Bölümü altında eğitim-öğretime başlamıştır. Program, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra elektrik alanına özgü teknik alanlarda ilgili bilgi ve becerilere sahip; konvansiyonel veya yenilenebilir kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmek için teorik ve pratik eğitim öğretim veren dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Eğitim süresi iki yıl olan programda, teorik ve uygulama derslerin tamamı okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

Elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri sahip, konvansiyonel veya yenilenebilir kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir. Ayrıca plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

·         Meslek alanıyla ilgili terminolojiye hâkim olma,

·         CAD Programını kullanarak çizim yapma,

·         Temel ofis programlarını ve mesleki programları kullanabilme,

·         Temel Elektrik, Enerji kavram ve terimlerine hâkim olma,

·         Öğrencilerin profesyonel yaşamda sosyal davranış, nezaket, görgü ve protokol kurallarını bilerek uygun davranış biçimleri sergilemesi ve organizasyon yapma yeteneğini geliştirmesi,

·         İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilk yardım konusunda temel bilgilere sahip olma ve uygulama,

·         Profesyonel yaşamda gerekli olan becerilere sahip olmak ve bu becerileri çalışma ortamında kullanma,

·         Elektriksel ölçmeler,

·         Alternatif enerji kaynakları ve fosil yakıtlar konusunda bilgi sahibi olma.

·         Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve de dağıtılması konusunda bilgi sahibi olma.

·         Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim tesislerini hakkında bilgi sahibi olma.

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı mezunları öncelikle konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinde, iletim ve dağıtım şalt tesislerinde; EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ gibi kamu kurumlarının, özel işyerlerinin elektrik, elektronik ve haberleşme bölümlerinde ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi iş yerlerini açıp çalışabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel