.

Kayıt İşlemleri

  • Yüksekokulumuza kayıt olabilmek için ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmak ve yerleştirme sonucunda Yüksekokulumuzu kazanmanız gerekmektedir.
  • Kayıtlar ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde adayın kendisi tarafından yaptırılır.
  • Kayıt esnasında ÖSYM tarafından belirlenen belgelerin ve Üniversite tarafından ilan edilen belgelrin getirilmesi zorunludur.
  • Bakanlar kurulu tarafından belirlenen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından duyurulan Öğrenci Katkı Paylarının ilgili bankaya yatırılmış olması gerekmektedir.

öğrenci işleri