.

Mezuniyet İşlemleri

  • Almak zorunda olduğu dersleri ve Yaz Stajı uygulamasını başarı ile tamamlayan ve Geçerli olan Yönetmeliklere göre mezuniyet için yeterli olan krediyi tamamlayan öğrencilerin durumları Mezuniyet komisyonunda ve Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek mezuniyet kararı alınır.
  • Mezuniyet kararı alınan öğrencilerimiz Öğrenci Kimlik Kartları ile Öğrenci işleri bürosuna başvuracaklardır. Öğrenci Kimlik Kartı kaybolan öğrencilerimizin Polis Merkezinden "Kayıp Kimlik Belgesi" getirmeleri zorunludur.
  • Mezuniyet işlemleri için başvuran öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Bürosundan alacakları "İlişik Kesme Belgesini" ilgili yerlere götürerek imzalatmaları gerekmektedir.
  • "İlişik Kesme Belgesini" doldurduktan sonra Öğrenci İşleri Bürosuna teslim eden öğrencilerimize Diplomaları hazır değilse "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.
  • "Geçici Mezuniyet Belgesi" alan öğrencilerimizin Diplomalarının asıllarını almaya geldiklerinde bu belgenin aslını getirmeleri zorunludur.
  • Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin öğrencinin kendisine veya Noterden verilmiş olması kaydıyla vekiline teslimi şarttır.
  • Vekaletle işlem yapılabilmesi için Öğrencinin "Öğrenci Kimlik Kartını" ve vekilin Nüfus Cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir.

öğrenci işleri