MODA TASARIM PROGRAMI

Moda hayati öneme sahip bir ilgi alanıdır. Giyim, Edebiyat ,Müzik ,Tiyatro ,güzel sanatlar kadar çekici ve kabul edilebilir bir çalışma alanıdır ve günümüzde moda sosyal kültürel ve ekonomik açıdan vazgeçilmez bir fenomen haline gelmiştir.Yaşadığımız küresel dünyada sadece yerel olmaktan çıkarak tüm dünyadaki moda ve tasarım gelişmelerinden haberdar olmak durumundayız.
Evrensel bir dil ve evrensel bir iş olan moda ve tasarım alanında çalışanlar politikacı, sanatçı ve sporcular gibi gündemdedirler.Buradan hareketle kariyer seçme , kişisel ifade tarzı keşfetme, kimlik ortaya koyma ve tabı ki ekonomik alanda öne çıkma kaygılarının giderilmesi hedeflenerek ,genç tasarımcın moda dünyasına girmeleri hedeflenmiştir.
Çağın gereklerine uygun tasarım anlayışı, ticaret anlayışı ve her türlü teknolojik ve kültürel altyapı ya sahip, hızlı ve doğru çözüm üretebilen kaliteli eleman yetiştirmek amaçlanmıştır.Algıları sürekli beslenen, hedefledikleri sektör de yer edinmek isteyen moda ve tasarım dünyasından haberdar olmak isteyen ve bu alanda meslek edinmeye gönüllü öğrencilere rehber olmak amacıyla açılan bu bölüm,öğrencinin  giyim endüstrisinde çalışması için gerekli olan yetenekleri, becerileri teknikleri ve yönetimleri kazanmasını hedeflemektedir.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon teknolojisinin giyim dünyasında kat ettiği  yol ve ülkemizin küçük çaplı konfeksiyonculuktan moda ve tasarım üreten bir ülke haline gelmesi gibi gelişmeler Tekstil bölümlerinin önemini arttırmaktadır.Ülke ekonomisine katkısı asla azımsanamaz olan tekstil sektörüne bilinçli, bilgi donanımlı mesleki vasıflı, teknolojik gelişmelerden haberdar bireyler yetiştirmek ve onların bu sektörde iş sahibi olmalarına yardımcı olmak  amacıyla kurulan tekstil bölümü hem teori olarak hem de uygulamalı olarak öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Üretim, tasarım, yenilik, yaratıcılık, sunuş, pazarlama gibi alanlarda bilgi sahibi olan öğrencilerin Tekstil sektörün de yer edinmeleri ve iş sahibi hedeflenmektedir. Hızla gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları, hem teorik hem pratik beceri kazanmaları, ve tekstil alanında nitelikli elaman olarak yer almaları sağlanmaktadır.

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS)başarılı oldukları taktirde,

  • Moda Giyim Tasarımı
  • Moda Tasarımı
  • Moda ve Tekstil Tasarımı
  • Tekstil Mühendisliği
  • Tekstil ve Moda Tasarımı

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.