.

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı


Bölüm Hakkında: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi araştırma ve geliştirme alanında yaşanan gelişmeler ışığında binlerce katma değeri yüksek cihaz, ürün çıktısına sahip sektörlerin başında gelmektedir. Çoğunluğu yurt dışından ithal edilen ve oldukça da pahalı olan bu cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması, ülke ekonomisine ve sağlık hizmetlerinin verimli ve etkin olarak verilmesi, ancak bu alanda iyi eğitilmiş teknik elemanlarla sağlanabilir. Bu durum biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinimi her geçen gün arttırmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı, sektörü tanıyan, gelecekte oluşabilecek sorunları görerek bunları çözebilecek kapasiteye sahip teknikerler yetiştirecektir. Özellikle sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ülkemizde, son yıllarda, özel firmaların yanında kurumsal düzeyde biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla biyomedikal merkezlerinin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır. Bu merkezlerde Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları ve Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları gibi alanlarda sektörün nitelikli tekniker ihtiyacının da karşılanması amaçlanmıştır.

Biyomedikal cihaz teknikerliği mezunları kendi girişimleri ile kendi iş yerlerini kurabilecekleri gibi; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapacak donanıma sahip teknikerler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar göstermektedir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar 1.Öğretim için (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır. 2.Öğretim (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim için 385 TL ücreti bulunmaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel