.

Bilgisayar Kullanımı Bölümü

Bilgi Yönetimi Programı


Bölüm Hakkında: Bilgi Yönetimi, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinler arasında birleştirici bir alan niteliğinde olduğu için, ülkemizde son yıllarda ihtiyaç duyulan ve yeni gelişmekte olan alanlardan biridir. Bilgi Yönetimi programının temel amacı, işletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanarak kurumsal bilgiyi yeni teknolojilerle işleyebilme becerisine sahip, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmektir. Ayrıca, programı tercih eden öğrencilere, çağdaş bilgi işlem ve iletişim araçları kullanarak işletmelerde bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, sunma, paylaşma, sorgulama ve saklama problemlerine çözüm üretme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Eğitimde Büro Yönetimi, Genel işletme, İşletim Sistemleri, Masaüstü Yayıncılık, işlem tabloları, Çoklu Ortam Uygulamaları, Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma, Yönetim ve Organizasyon, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, İşletme Yönetimi, iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi) derslerle işletmelerin ihtiyaç duydukları ara eleman açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.

Program mezunları, her alanda faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük işletmeler ile kamu sektöründeki kurumların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların birçok bölümünde; bununla birlikte, danışmanlık ve araştırma şirketlerinin proje ekiplerinde “ara eleman” olarak istihdam edilebilirler.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel