.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı


Bölüm Hakkında: Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, sanatı teknoloji ile bütünleştirerek mimarlık, kent planlama, çevre gibi uygulamalı teknik dallarla birlikte televizyon ve basın yayın gibi görsel unsurlar kullanan alanlarda her türlü grafik tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen, konu ile ilgili yazılım ve donanımlara hakim, desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklamcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirmek amaçlamaktadır.

Bu amaçla; bu programda, iki boyutlu veya üç boyutlu grafik tasarım ve animasyon ile günümüzde tüm sektörlerin vazgeçilmezi olan görsellerin üretiminde kullandıkları en önemli iletişim ve tasarım dallarından biri olan bilgisayar destekli tasarım ve animasyon; dergi, broşür, afiş, web, resim, mimari yapı tasarım, modelleme ve logo çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede ve verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon mezunları çok geniş bir sahada farklı unvanlar ile çalışabilmektedir. Mezunlarımız mimarlık büroları, iç mimarlık büroları, inşaat şirketleri, peyzaj mimarlığı büroları, otomotiv sektörü, çeşitli devlet kurumları, makine imalatı sektörü, endüstri ürünleri üretim şirketleri, reklam ve reklam şirketleri, sinema ve dizi sektöründe istihdam edilirler.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.


Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı


Bölüm Hakkında: Teknolojik gelişmeler, her alanda bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu teknolojik gelişmelere paralel olarak Türkiye de teknolojik bir devrimin içine girmiştir. İşletmeler, fabrikalar ve akla gelebilecek her alanda, bilgisayar sistemleri ve yazılımlar, yapılan işlerin bir parçası haline gelmiştir. Hal böyleyken ülkemizde ciddi anlamda bilgisayar kullanabilen, yazılımlar geliştirebilen ve bireylere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç günümüz şartlarında farklı alanlarda bilgisi olan uzman çalışanlar doğrultusunda gelişmektedir. Sağlık sektörü ile bilişim sektörünü bir araya getirerek oluşturduğumuz Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Program’ı Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilişim uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  2014-2015 Eğitim- Öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı Programı kapatılıp yerine açılan yeni bir programdır. Dersleri Bilgisayar programcılığı derslerine yakın ilave olarak sağlık bilgi sistemleri ile ilgili teknik bilgilerin verildiği dersler vardır. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastaneler, özel hastaneler, özel poliklinikler, diş hastaneleri, sağlık sektöründe hizmet veren yazılım firmaları ya da bu sektörde çözüm üreten firmalarda: bilgi işlem departmanlarında, yazılım geliştirme bölümlerinde ya da kurulum ve bakım onarım işlerinde çalışacak teknik personelin yetiştirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil), Kamu ve özel sağlık kurumları (Hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.), Sigorta Şirketleri, Sosyal güvenlik kurumları, Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (örneğin Kızılay Genel Müdürlüğü), İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, Sağlık alanındaki bilgi/bilişim şirketleri (HBYS yazılımı üreten, satan ve bakımını yapan firmalar), Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri

Sonuç olarak Sağlık sektöründe teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren bütün kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları olarak özetleyebiliriz.

Eğitim ve Öğretim Modeli: 4 Yarıyıl yüz yüze eğitim ve 30 iş günü zorunlu staj şeklindedir.

Öğrenim Ücreti: Yasal öğrenim süresi sonuna kadar (4 yarıyıl) katkı payı ve öğrenim ücreti bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Bölümümüz Burdurun Bucak İlçesinde yer alan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlıdır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Eğitim ve Öğretim Burdurun Bucak ilçesinde bulunan Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hizmet binasında gerçekleştirilmektedir.

Hazırlık Sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmamaktadır.

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: İlçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurt bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda özel apart ve pansiyon bulunmaktadır.

akademik

  • Bölümler
  • Akademik Personel